Text på infartstavlor - beställa

LÄS MER

På infartstavlorna som välkomnar bilister till Eksjö finns plats för textad information om evenemang eller liknande. Texten kan beställas och bokas här.

Endast evenemang av allmänt intresse utan föranmälan får annonsera på tavlorna.
Texten bör innehålla max 20 tecken (bokstäver, siffror, skiljetecken). Eftersom man ska hinna läsa texten från bilen under 3-4 sekunder rekommenderas kortare texter, cirka 10-15 tecken. Texten får inte innehålla logotyper, företagsreklam eller liknande.

Kostnad för 2 veckor är 1500 kronor exklusive moms.
Faktureras av Jörgens skylt och reklam.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa