Partistöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som företrädare för politiskt parti representerat i kommunfullmäktige rekvirera om partistöd eller lämna redovisning för mottaget partistöd.

Ansökan görs tidigt på våren och redovisning av föregående års partistöd ska lämnas senast 30 juni.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa