Partistöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som företrädare för politiskt parti representerat i kommunfullmäktige rekvirera om partistöd eller lämna redovisning för mottaget partistöd.

Ansökan görs tidigt på våren och redovisning av föregående års partistöd ska lämnas senast 30 juni.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa