Hämtning av mat- och restavfall - ansökan om uppehåll

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om uppehåll av mat- och restavfall om bostaden inte nyttjas under en sammanhängande period av minst ett år.
För att dispens ska beviljas får bostaden bara användas för enstaka tillsynsbesök och besöken ska inte ge upphov till något mat- eller restavfall.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadssektorn
samhallsbyggnad@eksjo.se
0381-360 00 (Kontaktcenter)

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
kommun@eksjo.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa