Avfall för anläggningsändamål - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan att använda avfall som betong, tegel, schaktmassor eller sten för anläggningsändamål för grundläggning/utfyllnad.

Anmälan till samhällsbyggnadsnämnden krävs innan ni får starta. Den ska vara inskickad senast 6 veckor innan verksamheten startas.
Mer information på kommunens webbplats (under Avfall och återvinning-företag/Bygg och rivningsavfall)

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta miljöenheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa