Donationsfonder och stiftelser som inte förvaltas av kommunen - ansökan

LÄS MER

Ansökan om bidrag från olika donationsfonder och stiftelser som kommunen inte förvaltar.

Här hittar du blankett för ansökan ur
- Fonden Prosten och prostinnan PR Svenssons minne
- Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs minne

Mer information om fonder och stiftelser hittar du på kommunens webbplats

Blanketter för övriga fonder och stiftelser får du via kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.