Utvecklingssamtal ( grundskolan och gymnasiet) - boka tid

LÄS MER

När ditt barns lärare meddelat att det är dags för utvecklingssamtal kan du logga in och boka tid här. Du kan också se ditt barns omdömen och framåtsyftande planering.

Instruktioner om appen.