Studie om skolmiljö - samtycke

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här godkänner du som vårdnadshavare att ditt barn får delta i studien Skolmiljöns påverkan på frånvaro i grundskolan.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa