Fasta i samband med fasteperiod ( grundskolan)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vårdnadshavare kan här informera skola och måltidspersonal om att eleven fastar.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att ditt barn orkar hela skoldagen. Vi har respekt för alla religioner, men vi har märkt att barn som fastar har svårt att koncentrera sig och lätt blir trötta i skolan. Barnen behöver äta, dricka och sova för att de ska orka koncentrera sig och arbeta på lektionerna samt vara aktiva i rörelse på idrottslektioner och raster. Under fastemånaden infaller också många prov och bedömningar, vilket innebär att fasta kan påverka barnets resultat negativt. Barn som är utvilade och har ätit frukost klarar sina skoluppgifter bättre. Barnen behöver också äta de måltider som serveras i skolan för att orka hela skoldagen. Därför rekommenderar Eksjö kommun att barn i grundskolan inte fastar. Om eleven ändå vill fasta under skoltid gäller följande:

  • Det är vårdnadshavarna som informerar skolan och måltidspersonalen om att eleven fastar. Informationen lämnas i e-tjänsten. Eleven ska inte själv informera skolan.
  • All undervisning är obligatorisk, även idrotten. Eleven ska orka med skolarbetet under hela skoldagen. Det gäller koncentration och arbete på lektionerna samt rörelse i samband med idrott och rast.
  • Barn i skolan får inte påpeka vad de anser att andra bör eller inte bör äta eller göra under fastan. I skolan har alla elever rätt att äta skollunch.
  • Ansökan om eventuell ledighet sker via Edlevo, precis som vid annan ledighet.

Vi vill att alla barn ska ha rätt förutsättningar att lyckas i skolan och nå så goda resultat som möjligt. Därför hoppas vi på ett gott samarbete och ömsesidig respekt för barnens bästa.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa