Inackorderingstillägg ( gymnasiet) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är studieberättigad elev i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning och är folkbokförd i Eksjö kommun söka inackorderingstillägg.
Elev har rätt till ersättning fram till och med det första kalenderhalvåret det år som eleven fyller 20 år om vissa förutsättningar är uppfyllda. För elev som läser på en gymnasial friskola beviljas inackorderingstillägg av CSN. Tillägg beviljas endast elev som är mottagen i första hand.

Ersättning utgår i form av ett ekonomiskt bidrag per månad som varierar beroende på avståndet mellan hemmet och studieorten. Avståndet ska vara minst 40 km. Tillägg kan utbetalas i vissa fall där restiden mellan skolan och hemmet överstiger två timmar utöver skoldagen och under minst fyra dagar per tvåveckorsperiod.

Det förutsätts att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Tillägget betalas inte ut retroaktivt. Elev som erhåller inackorderingstillägg har inte rätt till ersättning för dagliga resor eller färdbevis (busskort).

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa