Färdbevis, kontantersättning och resebidrag (gymnasiet) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du söka färdbevis (busskort) och kontantersättning för dagliga resor samt resebidrag (istället för busskort) för resor till gymnasial utbildning.
Eksjö kommun har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan ansvarar endast för elevernas resekostnader då avståndet mellan folkbokföringsadress och skolan överstiger 6 kilometer. Inom Eksjö kommun anordnas inga skolskjutsar. Resekostnaderna avser då ett busskort där det är möjligt att åka länstrafik alternativt ersättning för egna transporter genom resebidrag eller kontantersättning.

Färdbevis (busskort) och kontantersättning

Man kan få både färdbevis (busskort) och kontantersättning. Kontantersättning kan man då få för de anslutningsresor man gör till sin busshållplats.
För omyndig elev utbetalas eventuell kontantersättning till vårdnadshavare.

Följande grundvillkor ska vara uppfyllda för att få färdbevis och kontantersättning för dagliga resor.

  • Eleven ska vara heltidsstuderande
  • Gäller till och med vårterminen det år då eleven fyller 20 år
  • Daglig färdväg mellan bostaden och skolan ska vara minst 6 kilometer
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag/tillägg

Resebidrag (istället för busskort)

För omyndig elev utbetalas eventuellt resebidrag till vårdnadshavare.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att få resebidrag istället för busskort

  • Eleven ska vara heltidsstuderande och får inte ha fyllt 20 år
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag

 

Saknar ni möjlighet att fylla i detta digitalt så kan ni hämta blanketterna på skolans hemsida alternativt kontakta oss på Eksjö gymnasium. Eleven måste då ta med blanketten på sin första skoldag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa