Färdbevis, kontantersättning och resebidrag ( gymnasiet) - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

De gymnasieelever som är folkbokförda i Eksjö kommun och som har en färdväg överstigande sex kilometer mellan folkbokföringsadressen och skola/hållplats kan erhålla reseersättning (gäller inte inom Eksjö tätort).

Färdbevis (busskort) och kontantersättning

Man kan få både färdbevis (busskort) och kontantersättning. Kontantersättning kan man då få för de anslutningsresor man gör till sin busshållplats.
För omyndig elev utbetalas eventuell kontantersättning till vårdnadshavare.

Följande grundvillkor ska vara uppfyllda för att få färdbevis och kontantersättning:

  • Eleven ska vara heltidsstuderande
  • Gäller till och med vårterminen det år då eleven fyller 20 år
  • Daglig färdväg mellan bostaden och skolan ska vara minst sex kilometer
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag/tillägg

Resebidrag (istället för busskort)

Resebidrag är en ersättning för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan och utbetalas endast i de fall där kollektivtrafik saknas eller där eleven bor otillgängligt och/eller att resan tar väldigt lång tid.  Finns det buss att åka med kommer alltid det alternativet vara det som gäller.

Följande villkor ska vara uppfyllda för att få resebidrag:

  • Eleven ska vara heltidsstuderande och får inte ha fyllt 20 år
  • Eleven har inte inackorderingsbidrag

Läs mer om färdbevis, kontantersättning och resebidrag på Eksjö gymnasiums webbplats.

Saknar ni möjlighet att fylla i detta digitalt kontakta oss på Eksjö gymnasium. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa