Planbesked - begäran

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs begära ett planbesked.

Mer information finns på Boverket.se

Saknar du e-legitimation kan då få blankett genom kommunens kontaktcenter, telefon 0381-360 00 eller e-post kommun@eksjo.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa