Planbesked - begäran

LÄS MER

Här kan du som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs begära ett planbesked.

Mer information finns på Boverkets webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Situationsplan eller karta över området
  • Fastighetsägarens personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa