Insatser för flyktningar från Ukraina - anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla ditt intresse för insatser under eventuellt flyktingmottagande under våren 2022.

Just nu vet vi inte hur behoven ser ut och det kan komma att dröja innan de anmälda insatser tas i anspråk. Men alla som hör av sig ombeds ha tålamod - om och när behoven uppstår hör Eksjö kommun av sig. I ett första läge handlar det om att inventera vilka resurser som finns ute i samhället och vad man kan bidra med.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa