Översiktsplan - enkät

LÄS MER

Hur ska Eksjö kommun se ut i framtiden? Vi vill ha dina synpunkter - hjälp oss genom att svara på enkäten!
Vi vill gärna ha in svar från barn och äldre, hjälp gärna andra med att fylla i enkäten också.
Alla svar är anonyma.

Eksjö kommun arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. I översiktsplanen redovisas hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte bindande men är vägledande för Eksjös framtida utveckling.

Läs mer om den nya översiktsplanen på Eksjö kommuns webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Planenheten
samhallsbyggnad@eksjo.se
0381-360 00 (kontaktcenter)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa