Vaccination, grundskolan - erbjudande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla barn erbjuds vaccination utifrån nationella barnvaccinationsprogrammet. För att elevhälsan ska kunna ge vaccinet krävs en hälsodeklaration och samtycke från barnets vårdnadshavare.
Om du saknar e-legitimation och vill ha en blankett istället, kontakta skolsköterskan på respektive skola.

Mer information om vaccinationsprogrammet på folkhälsomyndighetens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa