Vaccination, grundskolan - erbjudande

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla barn erbjuds vaccination utifrån nationella barnvaccinationsprogrammet.
För att underlätta handläggningen ber vi dig att inte fylla i samtycket innan du får ett vaccinationserbjudande från elevhälsan.

För att elevhälsan ska kunna ge vaccinet krävs en hälsodeklaration och samtycke från barnets vårdnadshavare. Vill du inte att ditt barn ska vaccineras behöver du som vårdnadshavare ändå fylla i e-tjänsten och tacka nej till erbjudandet om vaccination. Om du har flera barn som du ska lämna vaccinationssamtycke för så behöver du fylla i ett ärende för varje barn.  

Vill du se dina ärenden loggar du in i självservice och går in på ”Mina sidor”. Här kan du se inskickade/pågående ärenden samt ärenden som är sparade men inte skickats in än (till exempel för att den andra vårdnadshavaren inte signerat ärendet).

Om du saknar e-legitimation och vill ha en blankett istället, kontakta skolsköterskan på respektive skola.

Mer information om vaccinationsprogrammet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa