Bygglov, marklov och rivningslov - ansökan

LÄS MER

Ansökan  bygglov, marklov eller rivningslov kan göras på Mittbygge.

Mer information finns på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten