Kompostering av matavfall - anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla om kompostering av matavfall enligt 45 § avfallsförordningen och 42 § i föreskrifter om avfallshantering för Eksjö kommun.

Mer information på Eksjö kommuns webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten