Försäljning av tobaksvaror - ansökan om tillstånd

LÄS MER

Vill du sälja tobak ska du göra en anmälan till kommunen. Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare.

Här finns två blanketter:

  • Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror
  • Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Mer information på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten