Avfall för anläggningsändamål - anmälan

LÄS MER

Blankett för anmälan att använda avfall som betong, tegel eller sten för anläggningsändamål för grundläggning/utfyllnad.

Anmälan till samhällsbyggnadsnämnden krävs innan ni får starta.
Mer information på kommunens webbplats (under Avfall och återvinning-företag/Bygg och rivningsavfall)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten