Livsmedelsanläggning - anmäl och registrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla och registrera din livsmedelsanläggning.

Starta din verksamhet direkt när du anmäler via e-tjänsten
En verksamhet får påbörjas tidigast 2 veckor efter att anmälan kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. Vid sen anmälan kommer ett beslut om sanktionsavgift att riktas mot verksamheten.
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation (till exempel BankID eller Mobilt BankID) för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör registreringen. Saknar du e-legitimation  kan du få blankett genom att kontakta livsmedelsinspektören.

För handläggning av ärendet utgår en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa