Skolgång i Eksjö kommun

LÄS MER

Innan ditt barn ska börja i förskoleklass väljer du som vårdnadshavare vilken skola du önskar att ditt barn ska gå i.
Som förälder har du även rätt att, med vissa begränsningar, välja skola för ditt barn.
Här finns blanketter för val av skola för förskoleklass, anmälan om skolgång och ansökan om att byta skola i Eksjö kommun.

Finns 3 blanketter:

  • Anmälan om skolgång
  • Ansökan om att byta skola (för elev som redan är inskriven på skola i Eksjö kommun)
  • Val av skola (förskoleklass)

På Eksjö kommuns webbplats finns mer information om förskoleklass och om grundskolan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten