Värmepumpsanläggning

LÄS MER

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden när du ska installera en sådan värmepump.

Finns 2 olika blanketter

  • Installation av värmepumpsanläggning
  • Medgivande från fastighetsägare angående placering av kollektorslang till värmepumpsanläggning

Mer information på kommunens webbplats.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten