Miljöfarlig verksamhet - anmälan och anmälan om ändring

LÄS MER

Anmälan och anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.
Anmälan om ändring av B- eller C-verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 1 kap. miljöprövningsförordningen.

Finns 2 olika blanketter

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.
  • Anmälan om ändring av B- eller C-verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken och 1 kap. miljöprövningsförordningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten