Nybyggnadskarta - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Beställning av nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta som ofta krävs vid bygglovsansökan för nybyggnad eller tillbyggnad av hus.
Nybyggnadskarta kan erhållas 2 till 3 veckor efter att beställningen inkommit.

Saknar du e-legitimation kan du få en blankett genom att kontakta mät- och exploateringsenheten.

Mer information finns på kommunens webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa