Nybyggnadskarta - beställning

LÄS MER

Beställningsblankett för nybyggnadskarta eller enkel nybyggnadskarta som ofta krävs vid bygglovsansökan för nybyggnad eller tillbyggnad av hus.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten