Klagomål inom hälso- och miljöskydd

LÄS MER

Klagomål på olägenhet för persons hälsa.

Du kan behöva föra dagbok under ett par veckor för att kommunen ska få ett tillräckligt underlag för beslut. Hämta störningsdagboken under "Hämta blanketter"

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten