Hälsoskyddslokaler: bassängbad, hygienisk behandling, skolverksamhet - anmälan

LÄS MER

Anmälan för hälsoskyddslokaler
(enligt 38 § (1p, 2p och 3p) förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Finns 3 olika blanketter

  • för bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor
  • för lokal för hygienisk verksamhet där risk för blodsmitta föreligger ex. akupunktur, piercning, tatuering
  • för skolverksamhet

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten