Lokal för tillfällig övernattning, allmänna anläggningar, hygienisk behandling, vård och omhändertagande - registrering

LÄS MER

Blanketter för registrering, inhämtning av tillsynsunderlag.
(med hänvisning till 26 kap 21 § Miljöbalken)

Finns 4 olika blanketter

  • för hotell, pensionat och liknande lokal för tillfällig övernattning för allmänheten
  • för idrottsanläggningar, campinganläggningar, strandbad och andra allmänna anläggningar
  • för lokal för hygienisk behandling där risk för blodsmitta inte förekommer ex. massage, frisör
  • för lokal för vård, annat omhändertagande och undervisning som inte är skola

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten