Lokal för tillfällig övernattning, idrottslokaler/anläggningar, hygienisk behandling, vård och omhändertagande - registrering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Registrering, inhämtning av tillsynsunderlag.
(med hänvisning till 26 kap 21 § Miljöbalken)

Gäller för

  • hotell, pensionat, vandrarhem, campinganläggningar och liknande lokal för tillfällig övernattning för allmänheten
  • idrottsanläggningar, strandbad och andra allmänna anläggningar
  • lokal för hygienisk behandling där risk för blodsmitta inte förekommer ex. massage, frisör
  • lokal för vård, annat omhändertagande och undervisning som inte är skola

Saknar du e-legitimation kan du få blankett genom att kontakta miljöenheten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa