Avloppsanläggning (enskilt avlopp)

LÄS MER

Här hittar du blanketter för anläggning av enskilt avlopp.

Under "Hämta blanketter" till höger hittar du följande blanketter:

  • Ansökan om förlängt tömningsintervall för slam
  • Ansökan om tillstånd till eget omhändertagande av slam från slamavskiljare eller sluten tank
  • Ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanläggning
  • Kontrollplan/utförandeintyg för anläggande av enskilt avlopp
  • Medgivande från fastighetsägare angående placering av enskild avloppsanläggning

Mer information finns på kommunens webbplats.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten