Schema inom förskola, familjedaghem och fritidshem

LÄS MER

Här kan du ändra ordinarie schematider inom förskola och familjedaghem.
Tillfälliga ändringar meddelas respektive verksamhet.

För att tjänsten ska fungera, använd Google Chrome som webbläsare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Personnummer
  • Nytt administrativt system införs mellan 21/2 kl 16.00 - 26/2 kl 10.00. Under den tiden kommer man inte kunna lägga in uppgifter i systemet.