Schema inom förskola, familjedaghem och fritidshem

LÄS MER

Här kan du ändra ordinarie schematider inom förskola och familjedaghem.
Tillfälliga ändringar meddelas respektive verksamhet.

Instruktioner om appen

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten