Schema inom förskola, familjedaghem och fritidshem

LÄS MER

Här kan du ändra ordinarie schematider inom förskola och familjedaghem.
Tillfälliga ändringar meddelas respektive verksamhet.

Instruktioner om appen